Konsultacje

Klienci korzystający z konsultacji zwykle zgłaszają się do mnie z chęcią usunięcia następujących bolączek:

  1. „Mam już rozwinięty biznes, ale brakuje mi jasnego kierunku co dalej. Potrzebuję zewnętrznego spojrzenia w poukładaniu priorytetów.”
  2. „Znam kierunek dalszego rozwoju, ale chciałbym jak najlepiej przekonać do tego ludzi, aby nie popełnić błędu przy wdrażaniu zmian.”
  3. „Chciałbym odzyskać zdrowy balans pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym – praca pochłania zbyt wiele mojego czasu.”
  4. „W moim zespole jest ukryty konflikt. Chciałbym go ujawnić i właściwie rozwiązać.”
  5. „Tym co ogranicza rozwój mojego biznesu są niepoukładane procesy. Chciałbym to zmienić i podnieść efektywność operacyjną.”

Obszarem szczególnie mi bliskim są tematy związane z porządkowaniem procesów biznesowych, poprawą jakości przywództwa oraz budowaniem strategii biznesowych.

Typowy sposób pracy:

  • Indywidualne konsultacje na poziomie właścicieli i ścisłego kierownictwa polskich firm z sektora MŚP
  • Coaching grupowy dla zarządów, w szczególności firm produkcyjnych
  • Coaching interwencyjny w wypadku problemów z zespołami
  • Mentoring w rozwiązywaniu problemów związanych z efektywną organizacją procesów

Niekiedy problem udaje się rozwiązać już po jednym spotkaniu, a niekiedy jest to wierzchołek góry lodowej, pod którym kryją się bardziej złożone bariery, nierzadko przenikające różne obszary przedsiębiorstwa. Duży problem oznacza, że potencjał wzrostu i poprawy życia jest jeszcze większy.

Inwestycja to 347 zł / spotkanie

Konsultacje 1 na 1 są często traktowane przez przedsiębiorców jako „sprawdzenie” przed podjęciem większej współpracy (typu szkolenie czy wdrożenie zmian w wybranym obszarze firmy), co oczywiście jest rzeczą całkowicie zrozumiałą – każdy ma bowiem inną dynamikę podejmowania decyzji.

Jeżeli jednak już podjąłeś decyzję o chęci usunięcia któregoś z wyżej wymienionych bólów, to napisz do mnie i zapytaj o możliwe terminy:

kontakt@piotrlusina.pl